Kontakt Meg
 
 
Omtrent 30% av all vår klinisk arbeidstid benyttes til konserverende tannbehandling. Vi jobber stadig med å forbedre kvaliteten på våre fyllinger.

Noen av tiltakene vi har innført nylig med formål om å øke kvaliteten:
1) Ved tannråte kontrolleres utført rensearbeid ved hjelp av et kjemikalie kalt "Caries Detector" e.l. Denne benyttes for
å visuelt se om noe tannråte ikke har blitt fjernet. Vi bruker dette middelet konsekvent som et kontrollmiddel etter
rensing av tannråte.
2) Alle hull/kaviteter klar for fylling klargjøres ved to ledd istedenfor ett ledd, som er vanlig. Kavitetene rengjøres med et 
høyttrykksapparat, en sandblåser, som blåser aluminiumoksyd partikler mot tannen for å øke ruheten ved overflaten. 
Dette øker bindestyrken mot limemiddelet og fyllingen. Utover dette utføres en etseprosedyre, som er det vanlige
leddet, med formål å øke mikroskopisk ruhet i emaljen og klargjøre dentinet for binding.
3) Der fargen på fyllingen har betydning benytter vi et elektronisk apparat, Vita Easy Shade, til å indikere hvilken farge 
som bør benyttes slik at forskjellen mellom tannen og fyllingen blir minimal
4) I området med høye estetiske krav, slik som ved fortenner, benyttes egne fyllingsmaterialer som har økt fargeutvalg 
og kvalitet.
5) Samtlige behandlingsrom er utstyrt med nyeste utstyr/verktøy som skal sikre fine gode fyllinger med optimal 
kontaktpunkt mot nabotenner.

Prisen på fyllinger avgjøres av fire faktorer:
1) Plassering og type fylling
2) Fyllingsmaterialet
3) Antall flater
4) Vanskelighetsgrad / tidsbruk

For et utvalg av priser henvises det til vår prisliste.

For mer informasjon henvises det til menyvalget Hull i tennene ved vårt oppslagsverk.
 
Skriv ut
 
 
 
   

saed.nu leica-microsystems.com heka-dental.dk speareducation.com visiquick.nl