Kontakt Meg
 
 
Et av de mest viktige og krevende områdene ved klinikkdrift er hygiene og smitteforebyggelse. Det er også derfor naturlig at det er akkurat dette området som kan ofte bli mangelfull, og at det er store forskjeller mellom klinikker. Det er når det ofte er mest travelt på en klinikk at hygienerutinene vil kunne briste ved de svake leddene. Vi på O3-klinikken har fra tidlig av fokusert på å etablere gode hygieneforhold ved hjelp av å innføre gjennomgående gode hygienerutiner og benytte produkter som fremmer dette. Vi ønsker å oppnå like gode forhold som ved sykehusene, da våre pasienter er like sårbare og utsatt.

Ofte forekommer smittespredning ved de enkleste og mest vanlig forekommende handlinger. Eksempler på slike handlinger er å ta i telefon, kulepenn, håndttak knapper og liknende, med hansker på. For å kunne bekjempe slik smittespredning har vi vært nødt til å se nærmere på våre rutiner og handlingsmåter. 

Vi har følgende rutiner og utstyr for å hindre smittespredning.
-Fire stykker desinfeksjonsmiddeldispenser fordelt over våre lokaler på 60m2.
-Ingen bruk av telefon med hansker
-Ingen bruk av kulepenn med hansker på. Sterk redusert bruk av post-it beskjeder.
-Kulepenner forbehandlet med et patentert antibakterielt middel slik at spredning forhindres. 
-Vaskbar tastatur og mus som desinfeseres kjemisk mellom hver pasient
-Enkle dørhåndtak som desinfeseres kjemisk daglig.
-Egen pinsett til henting av utstyr fra skap og skuffer. Skiftes mellom hver pasient.
-Omfattende kjemisk desinfeksjon i ett minutt av håndtak, knapper, utstyr og behandlingsenhet mellom hver pasient.
-Brukt utstyr fjernes for mekanisk rengjøring, for senere thermodesinfeksjon og sterilisering i autoklav. 134 grader 
celsius i 3 minutter eller 121 grader celsius i 15 min.
-Borremotorer thermodesinfiseres, smøres og steriliseres i autoklav.
-Nytt engangsutstyr mellom hver pasient

Vi har følgende rutiner for å opprettholde rene og sterile forhold.
-Alt utstyr oppbevares lukket i skuffer og skap slik at vi kontaminering unngås. 
-Enkel og ren arbeidsbenk uten unødvendig utstyr. 
-Stort mengde utstyr for å sikre nok utstyr i omløp og optimal rengjøring og sterilisering mellom hver bruk.
-Daglig test av steriliseringsutstyr for å sikre optimal virkning.
-Alle rutiner ved sterilen loggføres

Engangsutstyr. Den beste metoden for å unngå smitte.
-Stort mengde engangsutstyr slik at gjenbruk ikke forekommer.
-Utskiftning av engangsutstyr mellom pasienter.
-Engangshansker og engangsmunnbind benyttes ved alle behandlinger. 
-Munnbind og hansker skiftes mellom hver pasient.

Vi omtaler også rutinene for thermodesinfisering og sterilisering under siden Vårt utstyr.
 
Skriv ut
 
 
 
   

saed.nu leica-microsystems.com heka-dental.dk speareducation.com visiquick.nl