Kontakt Meg
 
You need to upgrade your Flash Player go to Adobe to download.
 
Vi legger stor vekt på hygiene og smittevern. I forbindelse med dette har vi soneinndelt vår steril slik at smitte kan unngås. Rød fargesone håndterer uren utstyr og materiale (prosedyre 1 og 2) og hvit fargesone håndterer rengjort utstyr (prosedyre 3, 4 og 5).

Prosedyreforløp:
1) Brukt utstyr sorteres og legges i behandlingskassettene, etter forhåndsdefinerte oppsett. Engangsutstyr kastes. Annet utstyr samles i egne kurv. 
2) Instrumenter og småutstyr med materialrester rengjøres for hånd, og i flere minutter i et ultralydsapparat (Dürr Dental Hygosonic). Ultralydsapparatet har som formål å fjerne godt sittende smuss og materialrester. Utstyret rengjøres grundig før neste ledd. 
3) Utstyr plasseres så i en Miele thermodesinfektor. Dette apparatet likner en oppvaskmaskin, men kjører høyere temperatur (95 grader celsius) over lengere tid. Formålet er å redusere farlige bakterier til et nivå/mengde som ikke anses for sykdomsfremmende eller smittefarlig. Noen klinikker benytter en enkel husholdsningsoppvaskmaskin (65 grader celsius) av økonomiske årsaker. Dette produktet oppnår ikke samme resultat.
4) For ytterligere rengjøring og lengere holdbarhet smøres deretter alle borremotorer i et smøre- og desinfiseringsapparat, Assistina 301 Plus, levert av W&H. Hver motor blir rengjort i 15 sekunder, med formålet om at alle luft- og vannkanaler blir rengjort (desinfisert) og er fri for avleiringer, i tillegg til å smøre alle de små innvendige bevegelige deler.
5) Utstyret blir nå sortert og plassert i autoklaven for sterilisering. Utstyr som ønskes å beholdes sterilt i en lengere periode etter sterilisering pakkes i egne forseglet poser som åpnes først ved bruk. Resterende av utstyret steriliseres og oppbevares med forventning om bruk innen kort tid. Generelt ønskes utstyr tenkt i bruk ved rotfyllinger og kirurgiske inngrep å oppbevares sterilt i egne poser. Sterilisering eliminerer alle mikroorganismer helt når temperaturen holdes stabilt i 134 grader celsius i 3 minutter eller 121 grader celsius i 15 minutter. Dette leddet anses så viktig at vi bruker store ressurser for å ha nok utstyr slik at et fullstendige omløp kan gjennomføres. Vi har også som rutine at alt utstyr som tåler steriliseres blir sterilisert og ikke bare desinfisert. Vi benytter ved klinikken en dampautoklav av modellen Lisa 517, levert av W&H. Etter sterilisering legges utstyret tilbake i sin faste plass. 

Til daglig utføres tester av steriliseringsutstyret. Alle slike tester loggføres.
Sporeprøver sendes til Rikshospitalet for kontroll og verifisering av utstyret og effekt.
 
Skriv ut
 
 
 
   

saed.nu leica-microsystems.com heka-dental.dk speareducation.com visiquick.nl