Kontakt Meg
 

Våre verdier og mål

 
Våre verdier og mål reflekteres i våre 4 K'er, og som står for Kvalitet, Kompetanseutvikling, Kundebehandling og Konkurransedyktighet. Klinikken idag, og utviklingen fremover, er således grunnlagt på våre 4 K'er. Verdiene og målene vurderes både adskilt og samlet, for å sikre det beste resultatet. 

Kvalitet
Høy kvalitet er det vi målsetter høyest, og noe vi ønsker å se som en rød tråd gjennom klinikken. Det skal gjelde alt fra våre behandlinger til produkter og opptreden.

Vi ønsker rett å slett å være best på det vi gjør. For å sikre dette oppdaterer vi konstant vårt kunnskap om behandlinger, produkter og rutiner.

Kildene kan være kurs, tidsskrifter, bøker, nettverk og ikke minst ved å reflektere over etablerte rutiner, metoder og produkter. Vi ønsker at både våre kunder såvel som personalet skal oppfatte O3-klinikken som et kvalitetsvaremerke.

Kompetanseutvikling
Med dagens utviklingen innenfor medisin, materialer og teknologi er kompetanseutvikling en nødvendighet. Den Norske Tannlegeforeningen, og myndighetene, krever idag minimum 150 timer over fem år i etterutdanning av tannlegene.

Vi ønsker å stille enda høyere krav til kompetanseutvikling i bedriften og forsøker derfor å fremme en etterutdanning ovenfor hele personalet.

Kundebehandling
Med kundebehandling ønsker vi å tilby bedre service og økt trivsel ovenfor alle våre kunder. Vi behandler hver kunde individuelt ved å tilrettelegge forhold omkring besøket/behandlingen slik at de føler seg godt ivaretatt. 

Konkurransedyktighet
Vi ønsker at flest mulig skal få gleden av å oppleve det vi tilbyr. Derfor er vi avhengige av å tilby et stort utvalg  behandlingformer med høy kvalitet og til konkurransedyktige priser.

Vi har ikke mål om å være den billigste klinikken, ettersom våre behandlinger innebærer ofte dyrere materialer og flere ledd i. Dette reflekteres i behandlingstiden, og derfor også kostnaden.

Likevel forsøker vi hele tiden å effektivisere klinikkdriften slik at vi kan redusere kostnader der det kan reduseres. Denne besparelsen bidrar til å holde våre priser lav.
 
Skriv ut
 
 
 
   

saed.nu leica-microsystems.com heka-dental.dk speareducation.com visiquick.nl