O3 KLINIKKEN
© 2014 O3-Klinikken AS l 1412 Sofiemyr på Oppegård - Telefon 401 22 222 - E-post:resepsjon@o3-klinikken.no

Våre fremskritt

Til våre kunder, og for egen oversikt, publiserer vi våre kronologisk. Oversikten er ment å gi en bekreftelse på vårt arbeid mot våre verdier og mål. Den er også ment å fungere som en motivasjon for ansatte og ledelse, som stadig jobber med å finne nye veier til å oppnå mer.