O3 KLINIKKEN
© 2014 O3-Klinikken AS l 1412 Sofiemyr på Oppegård - Telefon 401 22 222 - E-post:resepsjon@o3-klinikken.no

Forenklet tannteknikerlab

For å kunne fremstille lab-produkter raskere og av bedre kvalitet har vi etablert et eget forenklet tannteknisk lab, såkalt In-Office Lab. Her kan vi fremstille avstøpninger, blekeskinner, beskyttelsesskinner, planlegge estetisk tannbehandling og mye mer. Utstyret vi bruker er mye av det samme som benyttes hos våre tannteknikkere slik at vi oppnår samme kvalitet og kompatibilitet. Utstyret vi bruker er blant annet en Renfert MT2 slipemaskin, Dentsply Triad 2000 varmeovn og Drufomat Scan vakumpresse, Danville sandblåser og Zhermack Hurrimix blandemaskin.

Som et ekstra tilbud til våre protesekunder har vi i tillegg investert i en Renfert Sympro protese rensemaskin. Maskinen benyttes til å fjerne bakterier, misfarginger og forkalkninger ved proteser. Det anbefales å utføre slik rengjøring to til fire ganger i året for å fjerne bakterier som kan bidrar til infeksjon i slimhinnene, dårlig ånde, tannråte og tannkjøttssykdommer. Vi tilbyr rengjøring av protesene til alle våre innkallingskunder ved årlig kontroll, til en kraftig redusert pris.  

Vi bruker også en Steamer X3 dampmaskin fra Amman Girrbach for rengjøring av alle kroner/broer før sementering slik at optimal binding til tann kan oppnås.