O3 KLINIKKEN
© 2014 O3-Klinikken AS l 1412 Sofiemyr på Oppegård - Telefon 401 22 222 - E-post:resepsjon@o3-klinikken.no

Våre fremskritt i 2012

Januar - Mars
• Nytt utstyr: Behandlingstasjoner
• Nytt utstyr: Røntgenapparater og røntgensensorer 
• Nytt utstyr: Datamaskiner
• Nytt utstyr: Trådløs nettverk til kunder
• EDB/IT: Ny programvare for bedre journalføring og bildehåndtering
• Renovering: Totalrenovering av lokalene


April - Juni
• Nytt utstyr: Undervisningsskjermer ved behandlingsstasjonene
• Nytt utstyr: In-Office lab etablert. Mulighet for å håndtere avstøpninger på klinikken av tannteknisk kvalitet.
• EDB/IT: Designet og utviklet nytt helseskjema
• Administrasjon: Etablert og ajourført HMS for optimal sikkerhet for ansatte og kunder.
• Administrasjon: SMS-påminnelse igangsatt
• Administrasjon: Igangsatt og rutinert bruk av nytt helseskjema
• Administrasjon: Etablert Facebook side


Juli - September
• Nytt utstyr: In-Office lab oppgradert. Mulighet for bedre sementeringsforhold.
• Utvikling: Øket estetisk behandlingstilbud
• Utvikling: Kursdeltakelse, 100t
• EDB/IT: Designet og utviklet flere kundeskjemaer for optimal kartlegging, tilpasning og oppfølging
• Administrasjon: Mål om en delvis papirløs bedrift realisert 85%
• Administrasjon: Hevet kundebehandlingsnivå. Innført egenprodukt visuell behandling og undersøkelse.
• Adminstrasjon: Facebookaktiviteter igangsatt
• Administrasjon: Øket komfortvalg for våre kunder
• Renovering: Interiør oppgraderingerOktober - Desember
• Nytt utstyr: In-Office lab oppgradert. Mulighet for å støpe skinner.
• Nytt utstyr: Intra-orale kamera ved samtlige behandlingsstasjoner
• Nytt utstyr: Digital-SLR kamera ved samtlige behandlingsstasjoner
• Nytt utstyr: Oksygenapparat til bruk ved nødsituasjoner
• Hjemmeside: Etablert og publisert.
• Utvikling: Intern førstehjelpskurs utført med optimalisering av rutiner.
• Utvikling: Kursdeltakelse, 5t
• Adminstriasjon: Venterom informasjonkanal etablert
• Renovering: Oppussing av venterom