O3 KLINIKKEN
© 2014 O3-Klinikken AS l 1412 Sofiemyr på Oppegård - Telefon 401 22 222 - E-post:resepsjon@o3-klinikken.no

Våre fremskritt i 2014

Januar - Mars
• Nytt utstyr: Oppgradert IT-utstyr
• Faglig utvikling: Avansert behandling av omfattende tannslitasje kan tilbys i plastmateriale (kompositt)
• Faglig utvikling: 40 timer etterutdanning
• Administrasjon: Nye backup-rutiner for å forhindre mulig driftstans
• Administrasjon: Ny prisliste med billigste priser på Kolbotn (se www.hvakostertannlegen.no)
• Administrasjon: Innføring av månedens kampanje
• Hjemmeside: Endret utforming på prisliste slik at den er mer oversiktelig og informativ.
• Utvidelse av klinikkbiblotek


April - Juni
• Renovering: Oppgradering av venteværelse
• Faglig utvikling: 29 timer etterutdanning
• Hjemmeside: Lansert intranettsider
• Hjemmeside: Oppdatert hjemmesider


Juli - September
• Faglig utvikling: Tilbyr Six Month Smiles korttdsregulering
• Faglig utvikling: 34 timer etterutdanning


Oktober - Desember
• Faglig utvikling: Gjennomført etterutdanningsprogrammet ved Spear Faculty
• Faglig utvikling: 53 timer etterutdanning
• Hjemmeside: Oppdatert hjemmesider
• Utvidelse av klinikkbiblotek